Sứ mệnh và giá trị

Giá trị cho đi
là giá trị còn mãi

VAWAY hoạt động dựa trên sự thấu hiểu và mang lại giá trị cho cộng đồng. Đối với chúng tôi những điều giúp ích được cho cộng đồng và đất nước sẽ là động lực để VAWAY phát triển.

The page is temporarily unavailable

nginx error!

The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later.

Website Administrator

Something has triggered an error on your website. This is the default error page for nginx that is distributed with Fedora. It is located /usr/share/nginx/html/50x.html

You should customize this error page for your own site or edit the error_page directive in the nginx configuration file /etc/nginx/nginx.conf.

[ Powered by nginx ][ Powered by Fedora ]

TẦM NHÌN

VAWAY phấn đấu trở thành nhà cung cấp dịch vụ website, giải pháp marketing và sản phẩm phần mềm hàng đầu tại Việt Nam.

Đến 2020 giúp được 1 triệu cá nhân và doanh nghiệp áp dụng Giải pháp Kinh doanh Online thành công.

VAWAY phấn đấu đạt mục tiêu 2022 trở thành đơn vị nằm trong top dẫn đầu về giải pháp kinh doanh Online. Năm 2025 chúng tôi sẽ có mặt tại thị trường Châu Âu và Mỹ.

The page is temporarily unavailable

nginx error!

The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later.

Website Administrator

Something has triggered an error on your website. This is the default error page for nginx that is distributed with Fedora. It is located /usr/share/nginx/html/50x.html

You should customize this error page for your own site or edit the error_page directive in the nginx configuration file /etc/nginx/nginx.conf.

[ Powered by nginx ][ Powered by Fedora ]

SỨ MỆNH

Chúng tôi ra đời trong hoàn cảnh đất nước đang phát triển và ngành Marketing Online còn vô cùng mới mẻ, chúng tôi có một sứ mệnh là khát khao giúp đỡ các doanh nghiệp áp dụng được các giải pháp kinh doanh Online, tự động hóa doanh nghiệp.

The page is temporarily unavailable

nginx error!

The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later.

Website Administrator

Something has triggered an error on your website. This is the default error page for nginx that is distributed with Fedora. It is located /usr/share/nginx/html/50x.html

You should customize this error page for your own site or edit the error_page directive in the nginx configuration file /etc/nginx/nginx.conf.

[ Powered by nginx ][ Powered by Fedora ]

GIÁ TRỊ

  • Uy tín: VAWAY đặt chữ TÍN lên vị trí hàng đầu, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình.
  • Hợp tác : Quan hệ hợp tác tồn tại giữa các nhân viên trong công ty và các Đối tác, Đại lý, Khách hàng là tài sản quý giá của chúng tôi.
  • Chuyên nghiệp: VAWAY nỗ lực mang đến cho khách hàng, đối tác những sản phẩm, dịch vụ và sự chăm sóc hoàn hảo, chuyên nghiệp nhất.
  • Liêm chính: Liêm chính là điều tất yếu đối với thành công trong hoạt động kinh doanh của VAWAY.
  • Đoàn kết: VAWAY nêu cao sức mạnh đoàn kết, cùng nhau sống và cống hiến vì mục tiêu chung, Làm giàu cho bản thân và làm giàu cho xã hội.
  • Tự do: VAWAY ủng hộ sự tự do về thời gian, tài chính, luôn hỗ trợ mọi người tham gia tạo dựng cộng đồng khởi nghiệp.